@NATT2222 View my profile

 

 

มีบางสิ่งที่อยากจะเขียน

ออกมาเป็นเรื่องราวให้ได้อ่าน

 

มีหลายสิ่งที่อยากจะเขียน

มากมายล้นเหลือ

 

แต่กลับเขียนไม่ออก

 

 

;_;)...

 

ปล. เดือนหน้าจะสอบแล้วล่่ะ
ปล2. อยากเข้าภูมิสถาปัตย์ล่ะ
ปล3. พื้นฐานความรู้วิทย์มัน... *ตามเก็บชิ้นส่วนความรู้ที่กระจัดกระจาย
ปล4. อยากจะตั้งใจเรียนจริงๆ จังๆ เหมือนกัน
ปล5. เริ่มรู้สึกตัวว่าชักจะตามไม่ทันวิทย์ คณิต อังกฤษแล้ว (สามตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ย...)
ปล6. ตั้งใจเรียน !!

 

ปล7. อยากแต่งนิยายสักเรื่อง เรื่องสั้นก็ยังดี
ปล8. แต่เขียนไม่ออก...
ปล9. แย่จัง...
ปล10. ;_;)lll